<!-- MailerLite Universal --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(function(m,a,i,l,e,r){ m['MailerLiteObject']=e;function f(){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var c={ a:arguments,q:[]};var r=this.push(c);return "number"!=typeof r?r:f.bind(c.q);}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->f.q=f.q||[];m[e]=m[e]||f.bind(f.q);m[e].q=m[e].q||f.q;r=a.createElement(i);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var _=a.getElementsByTagName(i)[0];r.async=1;r.src=l+'?v'+(~~(new Date().getTime()/1000000));<!-- [et_pb_line_break_holder] -->_.parentNode.insertBefore(r,_);})(window, document, 'script', 'https://static.mailerlite.com/js/universal.js', 'ml');<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var ml_account = ml('accounts', '803529', 'v8y3l0h2m5', 'load');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End MailerLite Universal -->

KOLEKCJA KAPSUŁA  

Real People

spring/summer 2018 

 

Projektować dla prawdziwych kobiet – to jest credo marki. Dlatego pierwsza kolekcja nosi nazwę Real People. Dla kobiet takich jak Ty i ja.

Kiedy projektuję, chcę poznawać ich styl życia, ich pasje, ich nastroje. Wchodzę w skórę każdej z nich i wiem co będzie chciała nosić, wciąż i wciąż….

Wild’n’Slow proponuje stroje uniwersalne, ponadczasowe, przekracające granice i kody. Pragnie przekazać chęć przygody, egzotyki, zabawy oraz karaibskiego życia w wersji SLOW!

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

<div class="ml-form-embed"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-account="803529:v8y3l0h2m5"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-form="999672:c6e0t2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div></head>

Copyright Wild’n’Slow 2023

Copyright Wild’n’Slow 2023