FORMULARZ ZWROTU

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:

IMKER Ul. Szczebrzeska 55, 22-400 Zamość

Copyright Wild’n’Slow 2023

Copyright Wild’n’Slow 2023